Oproep aan nieuw kabinet: meer hulp bij groen herstel

07-04-2021

Bekijk het nieuws over het cluster Rotterdam-Moerdijk.

Het nieuwe kabinet moet hoge prioriteit geven aan groen herstel van de economie. Want de industriesector in Rotterdam heeft veel verduurzamingsprojecten in ontwikkeling. Het overheidsbeleid moet de juiste voorwaarden scheppen voor deze projecten en zo helpen om de klimaatdoelen te halen.

Dat bleek tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 16 februari 2021, georganiseerd door Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

Zo’n veertig deelnemers werden tijdens de voorjaarsbijeenkomst bijgepraat over de voortgang van veel Rotterdamse projecten binnen het Klimaatakkoord. Daarnaast was er aandacht voor wat de sector van het nieuwe kabinet nodig heeft om de klimaatdoelen te halen. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program en Nico van Dooren, director new business development & portfolio Havenbedrijf Rotterdam, gaven een toelichting op verschillende projecten die bijdragen aan verduurzaming van de Rotterdamse industrie. De basis daarvan is nog steeds het programma ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk in 2050’. Hierin staan op volgorde genoemd:

  • ontwikkeling van de nieuwe energie-infrastructuur;
  • vernieuwing van het energiesysteem;
  • vernieuwing van het grondstofsysteem én de ontwikkeling van duurzame transportketens.

Er zijn al heel wat veelbelovende projecten in ontwikkeling. Bijvoorbeeld een Warmtenet, meer inzet van walstroom, het CO2-afvang en -opslagproject Porthos, de grote elektrolyser-waterstoffabrieken van Shell, H2-Fifty en H-vision. Hierbij is de snelle aanleg van een waterstofbackbone essentieel.

Barrières

Naast de vele prachtige projecten die nu al worden uitgevoerd, zijn er helaas ook flink wat projecten die tegen barrières aanlopen en versnelling nodig hebben. Daarvoor is er nu het Versnellingshuis HIC. Bovendien zal de Rotterdamse industrie een extra inspanning moeten doen nu het EU-doel voor CO2-reductie is aangescherpt van 49% naar 55% reductie in 2030. Daar komt bij dat de stikstofcrisis van invloed is op de mogelijkheden van de Rotterdamse industrie en dat het stikstofprobleem helaas ook verduurzamingsprojecten in de weg staat. Juist in Rotterdam kan een impuls aan het duurzaam verdienvermogen van grote betekenis zijn voor de gehele Nederlandse economie.

Vraag aan nieuwe kabinet
Op het pad naar 2030 moeten gelijktijdig projecten en randvoorwaarden zoals infrastructuur worden ontwikkeld. Het tweede deel van de voorjaarsbijeenkomst werd benut om de vraag aan het nieuwe kabinet aan te scherpen. Want het bedrijfsleven heeft de overheid hard nodig. Wat de sector van het nieuwe kabinet vraagt, richt zich vooral op prioriteit geven aan groen herstel, omdat het huidige overheidsbeleid ontoereikend is. Daarom vragen de bedrijven om:

  • het tijdig aanpassen van de energie- en grondstoffeninfrastructuur;
  • financiële steun en risicodeling bij innovatieve verduurzamingsprojecten;
  • wet- en regelgeving die verduurzaming stimuleert;
  • voldoende geschoold personeel.

Preciezer bepalen

De aanwezige deelnemers konden meteen hun visie geven op de vragen aan het kabinet. Zo vreesde een van de deelnemers een nieuwe Nederlandse extra inspanning bovenop de nieuwe EU-doelen van 55% CO2-reductie in 2030: “We moeten als Haven Industrieel Complex niet meedoen met het overbieden in het ambitiegeweld. Europa heeft nu zijn spreekwoordelijke 'poot' bijgetrokken. Het risico is dat we als Nederland weer een nationale kop erop gaan zetten. Ambitie is goed, echter aandacht voor realiteitszin (het is al complex genoeg) is ook belangrijk.” Alice Krekt: "Investeringen in infrastructuur en andere overheidsinspanningen voor de industrie hebben een grote spinoff. Iedere miljard aan overheidsinvesteringen, maakt vijf miljard aan bedrijfsinvesteringen mogelijk."

De komende weken zullen Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam de oproep aan het nieuwe kabinet verder uitwerken. Daarbij is ook de verdere input vanuit de Deltalinqs-leden erg welkom. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.