In beeld: Stoomrecompressie bij Dow Terneuzen

16-12-2022

Project 6-25 bezocht DOW op de site in Terneuzen. Kees Biesheuvel van DOW geeft enkele inzichten in de energie-efficiëntie oplossing die zij hebben geïmplementeerd: lage druk stoom hergebruik.

Branches

Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Zeeland/West-Brabant

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte

Op de productielocatie van Dow Benelux in Terneuzen worden verschillende soorten kunststoffen gemaakt, zoals polyethyleen en polycarbonaat, door middel van het kraken van Nafta. Verschillende fabrieken op de site hebben een continu overschot aan lagedrukstoom, bijvoorbeeld op een niveau van 3 barg. Momenteel wordt deze stoom gecondenseerd, waardoor de warmte-inhoud ervan verloren gaat. Door middel van stoomrecompressie (thermisch of mechanisch) kan condensatie van de lagedrukstoom worden voorkomen en kan waardevolle stoom op een drukniveau van 12 barg worden gegenereerd. Deze stoom kan worden gebruikt voor processen of voor de aandrijving van turbines.

Damprecompressie

Ten tijde van de start van dit project werd mechanische damprecompressie (MDR) nog vrijwel niet toegepast in de Nederlandse procesindustrie. De compressoren die bij deze techniek zullen worden gebruikt, worden al gebruikt in de huidige zuivel- en zoutwinningindustrie. Deze compressoren moesten worden aangepast aan de hogere procescondities die in verreweg de meeste andere industrieën gelden. Voor Dow Benelux Terneuzen is met succes een MDR-installatie ontworpen en geïnstalleerd.

Voor dit project is zowel een DEI+--subsidie toegekend als een Green Deal gesloten. De installatie is opgeleverd in Q2 van 2019 en reduceert 10 miljoen Nm3 aardgasverbruik op jaarbasis, wat overeenkomt met 17,8 kton vermeden CO2-uitstoot.

In deze case wordt besproken hoe het project tot stand is gekomen, welke barrières de realisatie in de weg stonden en hoe deze zijn overwonnen. Tot slot geeft Biesheuvel tips en suggesties voor andere asset owners.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen